Getting to Bali and massive rice fields

Rice Fields Bali CoverHow is everyone’s week going? I’ve now sort of settled down and also … not. It’s been a crazy rollercoaster ride for the past few weeks! Of course I haven’t lost the desire to travel, that’s always going to be there. But, everything else in my life has become more clear and stable, which I’m glad for. I’m also asking for your advise or recommendations, which country or a place do you recommend for me to travel to next? Leave your suggestions to the comment section down below.

Kuidas Teie nädal on läinud? Nüüdseks olen enam-vähem paikseks jäänud ….. seda ainult enam-vähem. Paar viimast nädalat on olnud kui üks segane Ameerika mägi! Loomulikult ei ole ma kaotanud reisihimu, see pisik jääb mulle vist alatiseks külge. Kuid ka kõikkides teistes asjades olen rohkem selgusele jõudnud, mille üle mul on ülimalt hea meel. Samuti on mul Teile ka üks küsimus, nimelt milliseid paiku või riike soovitate mul minna järgmiseks? Jätke kõik oma vastused kommentaaridesse lehekülje lõpus. 

I still have to share with you guys about our trip in Indonesia. After the paradise island Gili Trawangan, we had booked our accommonidation in Bali. We took a boat from Gili T to Bali. As we were one of the last one’s to get on the boat, we had to climb a bit to get on the bow. And it turned out to be so much better! Other’s were all packed and sweating inside, but we and couple of other people were happily enjoying the cold breeze of the ocean.

Siiski, on mul pooleli jäänud Teiega oma Indoneesia reisi jagamine. Pärast paradiisi saart Gili Trawangani, olime broneerinud villa Balil. Sõitsime Gili T-lt paadiga Balile, sest teistmoodi sellelt pisikeselt saarelt polekski ära saanud. Kuna me olime ühed viimased inimesed, keda paadi peale lasti, pidime ronima reilingute pealt paadi nina ossa, sest sees polnud enam ruumi. Tuli välja, et see ostutus isegi paremaks lahenduseks! Teised reisjad, kes olid paadis sees, olid kõik kokku pressitud ning palavusest higistamas. Meie ning paar teist reisijat nautisime jahedat ookeani tuult paadi ninaosas. 

After getting to Bali, we took a taxi to get to our villa, instead of a bus we had tickets for. Unfortunately for us, we looked for our accommonidation for an hour, driving around Bali. The villa didn’t have any signs out and we were not the only one’s looking for it. Soph looked for it for hours as well and she had just had an operation! Anyway, we got to our villa safe and sound and at least the villa Angel was beautiful. It had an open kitchen to the garden, which i loved, plus we had our own pool. I took couple of pics of it:

Balile jõudes otsustasime ümber ning võtsime takso, kuigi meil olid piletid juba bussile olemas. Meie kahjuks otsisime villat umbes tund aega, edasi ja tagasi sõites. Meie majutusel lihtsalt ei olnud teeviitasid või silte üleval ning me ei olnud ainukesed, kes seda otsisid. Sõbranna Soph, kellel oli just olnud ka Balil operatsioon, otsis villat üksinda mitu tundi! Igastahes, jõudsime lõppude lõpuks villasse ning vähemalt oli meie villa Angel väga ilus. See oli avatud köögiga ja lisaks sellele oli meil ka oma bassein. 

After getting together with everyone (meaning 5 estonians, including me, 2 canadians and one british) we went on a adventure to explore Bali’s nightlife. I think we got so lucky that night, because we ended up at a Timmy Trumpet’s concert at Skygarden. That was one of the best nights of our lives!

Pärast seda, kui saime kõik lõpuks sõpradega kokku (meie, 5 eestlast, 2 kanadalast ja üks britt) läksime avastama Bali öö elu. Ma arvan, et meil vedas väga, kui sattusime lõpuks Timmy Trumpeti kontserdile Skygarden’is. See oli üks kõige ägedamatest õhtudest üldse!

 

Rice Fields

In Indonesia,  rice producing is an important part of their economy. You can see rice fields everywhere you go basically, especially when you go more out of town. We went to Ubud’s rice fields. The rice fields were actually so beautiful! …but it was ruined by locals asking money for so called “charities”, and what happened if you didn’t give them the money? They wouldn’t let you go through. Luckily for us, after the first “money stop,” we figured out their scheme. In the next stop we got in an argument with a local, asking money to pass. After arguing with him for few minutes, he would politely let us go through and there were plenty of these kind of stops.

Indoneesias, on olulisel kohal riisi tootmine. Riisi põlde on näha peaaegu igal pool, eriti minnes linnast välja maapiirkonda. Meie käisime seekord Ubud’i riisipõlde vaatamas. Vaade massiivsele riisipõllule oli hämmastav! ….kuid selle rikkusid lõpuks kohalikud, kes kogusid põllul raha “heategevuse” jaoks. Mis juhtus, kui neile raha ei antud? Nad ei lasknud sul edasi minna. Meie õnneks, taipasime selle skeemi ära peale esimest “raha peatust.” Järgmises peatuses sattusime tulisesse vaidlusesse kohalikuga, kes küsis meilt raha, et me saaksime üldse edasi minna. Pärast paari minutilist vaidlust, lasi ta meid viisakalt läbi. Ning tervel sellel suurel riisipõllul oli selliseid peatusi küllalt.

 

I also have one more question to you guys. Does anyone know what’s the name of this fruit? It tasted pretty good, but I just can’t remember the name of it.

Üks küsimus on mul Teile veel, nimelt, kas keegi teab, mis puuviljaga on tegemist? See maitses päris hästi, kuid kahjuks ei tea või ei suuda meenutada, kuidas seda kutsuti.

We found these fruits in Luwak’s coffee centre (which I will talk more about in the next post).

This is it for now, a little entree post to our adventures in Bali. 🙂

Me leidsime need puuviljad Luwak kohvi keskuses (millest räägin rohkem järgmises postituses).

Praeguseks on see kõik, see oli kõigest väike sissejuhatus edasistele seiklustele Balil. 🙂

 

You might also like

Waterfall In Bali 6

The Most Expensive Coffee and Tegenungan Waterfall

March 21, 2017
Cape Le Grand Panorama

Road trip from Western to South Australia (part 2)

October 25, 2016
Melbourne City Sunset

Adventures in Melbourne (part 1)

November 24, 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *